The Presumably Discharging Self-Examination - Layla Unplugged

vinyl

Är vinylskivor verkligen gjorda av vinyl? Jag har alltid trott att de var tillverkade av polyester. Kanske är vinyl en sorts polyester? Men det är ju inte så lätt att veta eller hur? Nej, de är väl inte samma sak. De två olika materialen har helt olika kemisk sammansättning, det vet jag ju, nu när jag tänker på det. Men vem idag känner till sådant som den kemiska sammansättningen för en grammofonskiva? Ingen. Efter lite efterforskningar kommer man dock fram till att materialet heter PVC, polyvinylklorid, polyvinyl chloride.